Hannah Aukland

Hannah Aukland

Ved siden av å jobbe som norsklærer på videregående trinn, avslutter Hannah Aukland våren 2017 sin mastergrad i norskdidaktikk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold/USN. Masteroppgaven er en studie av visuelle fortellerteknikker i utvalgte samtidsbildebøker. Målet med masteroppgaven er å konkretisere den funksjonelle tyngden bildespråket kan ha i det moderne bildebokmediet.