Tema: Uteblitt kritikk

Forestillingen bruker det den franske sosiologen Bourdieu  kaller for symbolsk vold, skriver forfatterne.  Foto: Hunderfossen familiepark.

NYHETER