Til ungdommen 2

Boka Til ungdommen fremstår ikke som noe generasjonsalbum for min generasjon, men som en ærlig og god kunstbok til unge, tydelig signert «fra de voksne», skriver 16-åringen Nora Heyerdahl om første prosjekt i Motoffentlighet – mønstringen som avslutter Kunstløftet.

Illustrasjon: Asbjørn René Josdal.

Relevante diskusjoner rundt hvordan kontekst påvirker kunst har de siste to årene blitt tilgjengelig gjennom ulike publikasjoner. Men programmeringen til MfS og Showbox gir inntrykk av at diskusjonene enda ikke har sivet ordentlig ned i prakisfeltet knyttet til DKS. Hvor stopper det opp?


Tema: Omleggingen av Den kulturelle skolesekken