Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Om Periskop

Periskop er et tverrfaglig nettidsskrift om kunst for barn og unge. Tidsskriftet har som mål å styrke og utvikle kritikk og kritisk refleksjon rundt barn og unges møte med profesjonell kunst.

Periskop er finansiert av Norsk kulturråd, og drevet av stiftelsen Kritikk av kunst for barn og unge.

Redaktør og daglig leder:
Maren Ørstavik

Fagredaktører: Kristina Ketola Bore og Karen Frøsland Nystøyl

Styret:
Nina Schjønsby (leder), Therese B. Ulvo,
Ida Habbestad, Lina Undrum, Tobias Avlund Heiberg og Karl Kristian Rådahl Bekeng

Postadresse:
Periskop
Sagveien 23F
0459 Oslo

Org. nr.: 919 594 381

 

Periskop ble initiert av disse nettstedene høsten 2012:

 

Periskop ble lansert 17. september 2013.