Aslaug Olette Klausen

(f. 1976) er frilansjournalist. Utdannet journalist og medieviter. Har for tiden deltidsvikariat som nettjournalist hos Fritanke.no. Skriver ellers for Journalisten, Ballade, Spirit og GAFFA. Gjør også musikkbloggen AnaMe - www.aslaugok.com