Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Jonatan Gitmark Eriksen

Jonatan Gitmark Eriksen (f. 2006) går på Grim skole i Kristiansand. På fritiden liker han å trene og klatre.

    ...