Eline Bjerkan

Eline Bjerkan er kritiker og skribent. Hun skriver blant annet for ArtScene Trondheim, Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift og Scenekunst.no.