Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Lisbeth Fullu Skyberg

Lisbeth Fullu Skyberg (f. 1969) er sosiolog og jobber med en doktoravhandling i rettsosiologi ved UiO. Hun har skrevet om iscenesettelse av rettssaker arkitektonisk og rituelt, og skriver nå om hvordan muntlighet og umiddelbarhet brukes som midler for å finne sannhet i rettsprosesser. Hun har jobbet mye med kultursosiologi, kommunikasjon og rettshistorie.

    I.